Đăng ký Đăng nhập

Dịch vụ Đổi thẻ cào ra VNĐ - ATM

- Hệ thống Đổi thẻ cào ra VNĐ - ATM tự động 24/24, hỗ trợ chiết khấu 1 giá cả tháng. Công nghệ API mới cam kết không nuốt thẻ, không làm lag web đối tác

- Vào mùa cước chiết khấu (phí) Đổi Thẻ Cào chỉ từ 24% đến 30% (tức 100k thẻ đổi được 70k đến 76k VNĐ tùy từng loại thẻ)

- Trường hợp chọn Sai mệnh giá: Nếu mệnh giá chọn nhỏ hơn mệnh giá thực sẽ chỉ chấp nhận theo mệnh giá Chọn. Và phạt 10% với thẻ Vina, Mobi, Viettel. Phạt 50% với thẻ VTC, Zing và Gate

Hỗ trợ tích hợp API tự động cho Shop game và mọi web dịch vụ thanh toán


Bảng phí tẩy thẻ

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại lý/API 32% 32% 32% 29% 29% 29% 29% 33% 33%
Thành viên 32% 32% 32% 29% 29% 29% 29% 33% 33%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại lý/API 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Thành viên 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại lý/API 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Thành viên 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại lý/API 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Thành viên 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
Đại lý/API 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Thành viên 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại lý/API 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Thành viên 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại lý/API 32% 32% 32% 29% 29% 29% 29% 33% 33%
Thành viên 32% 32% 32% 29% 29% 29% 29% 33% 33%

- Lịch sử Đổi thẻ cào tại đây