Đổi thẻ cào ra VNĐ/ATM, rút tiền miễn phí nhận được ngay 24/24

 Cam kết không nuốt thẻ khi kết nối API thanh toán tự động

  •  Không nhận thẻ nguồn gốc vi phạm pháp luật (lừa đảo, trộm cắp...) cố tình đổi sẽ khóa tài khoản
  • Chọn Sai mệnh giá sẽ chấp nhận theo mệnh giá nhỏ hơn và KHÔNG PHẠT
  • Lịch sử đổi thẻ tại đây
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 1,000,000đ 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
VIP 17 % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 17 % 17 % 17 %
Thành viên 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17 % 17 % 17 % 17.5 % 17.5 % 17.5 %
Nhóm 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
VIP 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Thành viên 16.2 % 16.2 % 16.2 % 16.2 % 16.2 % 16.2 % 16.2 % 16.2 %
Nhóm 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 12 % 12 % 12 % 12 % 16 % 17 % 17 % 17 %
VIP 15.5 % 15.5 % 15.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 %
Thành viên 15.5 % 15.5 % 15.5 % 18.5 % 18.5 % 19 % 19 % 19 %
Nhóm 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
VIP 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 %
Thành viên 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 %
Nhóm 1,000,000đ 500,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
VIP 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Thành viên 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Nhóm 2,000,000đ 1,000,000đ 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 30,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
VIP 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 %
Thành viên 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 %
Nhóm 1,000,000đ 500,000đ 300,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 20,000đ 10,000đ
VIP TỔNG 0 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %
VIP 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 %
Thành viên 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
Nhóm 500,000đ 200,000đ 100,000đ 50,000đ 20,000đ
VIP TỔNG 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
VIP 17 % 17 % 17 % 20 % 20 %
Thành viên 18 % 18 % 18 % 20 % 20 %