Hướng dẫn cấp lại mật khẩu 1, mật khẩu 2, ODP, đăng ký bằng SMS

Ngày đăng: 03-09-2020 Đã xem: 2991

1: Cấp lại mật khẩu 1 (mật khẩu đăng nhập) soạn tin nhắn: NC NTD MK gửi 8077

  • Hệ thống sẽ gửi lại mật khẩu đăng nhập mới cho quý khách

2: Cấp lại mật khẩu 2 (mật khẩu RÚT TIỀN) soạn tin nhắn: NC NTD MK2 gửi 8077

  • Hệ thống sẽ gửi lại mật khẩu 2 mới cho quý khách

3: Cấp lại mật khẩu xác thực ODP

  • Soạn tin nhắn: NC NTD ODP gửi 8077
  • Hệ thống sẽ gửi lại mã ODP cho quý khách

4: Đăng ký tài khoản mới soạn: NC NTD DK gửi 8077

- Lưu ý:
1: Đăng ký mới tài khoản phải dùng số điện thoại chưa đăng ký trên hệ thống.
2: Chức năng cấp lại mật khẩu, mã ODP, OTP… thì phải dùng đúng số điện thoại đã đăng ký tài khoản
3: Cú pháp nhắn tin không phân biệt IN HOA, in thường. Phí nhà mạng thu 1.000đ - 1,500đ/SMS trừ vào tài khoản gốc.